Opis Projekta

Izrada web portala za UPS GK(Udruga privatnih šumovlasnika Gorski Kotar).