712, 2018

PROŠIRENJE KRUGA UZDRŽAVANIH ČLANOVA OBITELJI

07.12.2018.|0 Comments

SADA: *Uzdržavani članovi uže obitelji: bračni drug,roditelji poreznog obveznika,djeca nakon prvog zaposlenja te punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu. *Djeca: Djecom se smatraju djeca koju roditelji,posvojitelji,udomitelji i skrbnici uzdržavaju.Djecom se [...]

2011, 2017

Rad uz mirovinu – rad umirovljenika – rad u mirovini

20.11.2017.|0 Comments

Nakon više upita vezano uz legalni rad umirovljenika, tj. rad uz mirovinu, donosimo kratke informacije u vezi zaposlenja, tj. obavljanja djelatnosti umirovljenika. umirovljenici mogu raditi na osnovu ugovora o radu ili ugovora o djelu umirovljenicima [...]