knjigovodstvo@egeo.hr

Početna/Odjel knjigovodstva

About Odjel knjigovodstva

Ovaj autor još nije popunio nikakve detalje.
So far Odjel knjigovodstva has created 8 blog entries.

ISPLATA NEOPOREZIVE NAKNADE DO 5.000,00 KUNA

By |2018-12-27T12:53:18+02:0027.12.2018.|Kategorije: Novosti|

Izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak, početkom prosinca 2018.godine,poslodavci mogu neoporezivo isplatiti nagradu za radne rezultate. Dakle,tijekom prosinca poslodavci mogu isplatiti prigodnu nagradu(božičnicu,naknadu za godišnji odmor i sl.) do svote od 2.500,00 kuna. Uz to mogu neoporezivo isplatiti nagradu za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika u svoti do 5.000,00 kuna. Ta se ista [...]

PROŠIRENJE KRUGA NEOPOREZIVIH PRIMITAKA

By |2018-12-14T14:10:13+02:0014.12.2018.|Kategorije: Novosti|

PROŠIRENJE: *darovanja u zdravstvene svrhe-širi se na način da je neoporeziv primitak namijenjen pokrivanju troškova prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove. NOVI NEOPOREZIVI PRIMICI: *dodjela udžbenika,radnih bilježnica i bilježnica koje jedinice lokalne i regionalne samouprave daju učenicima odnosno novčane naknade koje se isplaćuju po toj osnovi. *formalni i neformalni programi obrazovanja nezaposlenih osoba i drugih socijalno [...]

PRIMICI KOJI (NE)ULAZE U CENZUS OD 15.000,00 kn-kriterij da se uzdržavani član/dijete (ne)smatra uzdržavanim

By |2018-12-07T14:32:18+02:0007.12.2018.|Kategorije: Knjigovodstvo|

*Primici koji se sada ne uključuju u 15.000,00 kn: 1.primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora 2.doplatak za djecu 3.novčane potpore utvrđene u iznosu koji je zakonom kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore propisan kao iznos ispod kojega se ne može isplatiti potpora 4.potpore za novorođenče,odnosno primitak za opremu novorođenog djeteta 5.obiteljske mirovine djece [...]

PROŠIRENJE KRUGA UZDRŽAVANIH ČLANOVA OBITELJI

By |2018-12-07T13:50:37+02:0007.12.2018.|Kategorije: Knjigovodstvo|

SADA: *Uzdržavani članovi uže obitelji: bračni drug,roditelji poreznog obveznika,djeca nakon prvog zaposlenja te punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu. *Djeca: Djecom se smatraju djeca koju roditelji,posvojitelji,udomitelji i skrbnici uzdržavaju.Djecom se smatraju i djeca nakon završetka redovnog školovanja do prvog zaposlenja. OD 01.01.2019. uz sve postojeće,još i: *pastorčad *očusi i maćehe

ZATEZNE KAMATE ZA DOPRINOS ZA II.STUP NA OBRASCU JOPPD

By |2018-11-30T12:37:31+02:0030.11.2018.|Kategorije: Knjigovodstvo|

Kada i ako poslodavac zakasni s plaćanjem doprinosa iz i na plaće te poreza na dohodak i prirez,obvezan je platiti zateznu kamatu koju obračunava Porezna uprava za broj dana zakašnjenja.Zateznu kamatu treba uplatiti na isti račun na koji se plaćaju obvezni doprinosi,a na obrascu JOPPD treba iskazati samo zateznu kamatu za MIO II.stup.Razlog tome je taj [...]

POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA OSLOBAĐANJEM POSLODAVACA PLAĆANJA DOPRINOSA NA PLAĆU

By |2018-11-23T13:33:29+02:0023.11.2018.|Kategorije: Knjigovodstvo|

ZAPOŠLJAVANJE OSOBA KOJE SE PRVI PUT ZAPOŠLJAVAJU Riječ je o osobama koje se zapošljavaju po prvi put,bez radnog iskustva i bez prethodnog mirovinskog staža.Zapošljavanjem takve osobe poslodavci se oslobađaju od plaćanja doprinosa na plaću jednu godinu,bez obzira  da li je osoba zaposlena na određeno,neodređeno,puno ili nepuno radno vrijeme i obvezni su obračunavati samo doprinose iz plaće.Oslobođenje [...]

AKTUALNOSTI U VEZI S GODIŠNJIM ODMORIMA

By |2018-11-14T11:12:57+02:0014.11.2018.|Kategorije: Knjigovodstvo|

Pravo na godišnji odmor jedno je od temeljnih prava radnika iz radnog odnosa.Prema odredbi čl.77 ZR-a radnik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na puni godišnji odmor od najmanje četiri tjedna.Radnik koji cijelu kalendarsku godinu provede u radnom odnosu kod istog poslodavca ima za svaku pojedinu kalendarsku godinu koju provede u radnom odnosu pravo na puni [...]

NAKNADA ZA NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR

By |2018-10-26T14:32:33+02:0026.10.2018.|Kategorije: Knjigovodstvo|

Prema čl. 82. Zakona o radu,u slučaju prestanka ugovora o radu ,poslodavac je obvezan radniku koji nije iskoristio godišnji odmor isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor. Bitno je napomenuti da se radnik ne može odreći prava na godišnji odmor te poslodavac ne može radniku umjesto korištenja dana godišnjeg odmora isplatiti naknadu plaće(čl. 80. Zakon o radu). [...]

Informacije

Ukoliko iz informacija na našim stranicama ne dobijete odgovor na vaša pitanja, slobodno nam se obratite na kontakt stranici,

Informacije

Sve informacije na našim stranicama su informativnog karaktera i podložne su promjenama bez prethodne najave.

Go to Top