Izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak, početkom prosinca 2018.godine,poslodavci mogu neoporezivo isplatiti nagradu za radne rezultate.

Dakle,tijekom prosinca poslodavci mogu isplatiti prigodnu nagradu(božičnicu,naknadu za godišnji odmor i sl.) do svote od 2.500,00 kuna.

Uz to mogu neoporezivo isplatiti nagradu za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika u svoti do 5.000,00 kuna.

Ta se ista nagrada za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja mora isplatiti na račun te se ista ne može isplatiti u naravi.Takvu isplatu potrebno je iskazati u JOPPD-u kao neoporezivu isplatu s šifrom 63.

Također,nagradu za radne rezultate i druge oblike nagrađivanja mogu za sebe osobno isplatiti i osobe koje obavljaju samostalne djelatnosti.