PROŠIRENJE:

*darovanja u zdravstvene svrhe-širi se na način da je neoporeziv primitak namijenjen pokrivanju troškova prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove.

NOVI NEOPOREZIVI PRIMICI:

*dodjela udžbenika,radnih bilježnica i bilježnica koje jedinice lokalne i regionalne samouprave daju učenicima odnosno novčane naknade koje se isplaćuju po toj osnovi.

*formalni i neformalni programi obrazovanja nezaposlenih osoba i drugih socijalno ugroženih skupina koje bez naplate organiziraju pravne i/ili fizičke osobe,a koji se financiraju iz državnog proračuna i/ili proračuna lokalne i regionalne samouprave i/ili iz fondova i programa EU i drugih međunarodnih fondova.