SADA:

*Uzdržavani članovi uže obitelji:

bračni drug,roditelji poreznog obveznika,djeca nakon prvog zaposlenja te punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu.

*Djeca:

Djecom se smatraju djeca koju roditelji,posvojitelji,udomitelji i skrbnici uzdržavaju.Djecom se smatraju i djeca nakon završetka redovnog školovanja do prvog zaposlenja.

OD 01.01.2019. uz sve postojeće,još i:

*pastorčad

*očusi i maćehe