*Primici koji se sada ne uključuju u 15.000,00 kn:

1.primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora

2.doplatak za djecu

3.novčane potpore utvrđene u iznosu koji je zakonom kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore propisan kao iznos ispod kojega se ne može isplatiti potpora

4.potpore za novorođenče,odnosno primitak za opremu novorođenog djeteta

5.obiteljske mirovine djece nakon smrti roditelja

6.primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji

7.darovanja od pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe do visine stvarno nastalih izdataka

8.naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom i naknada troškova službenog putovanja do propisanih iznosa

*Uz sve dosadašnje primitke,od 01.01.2019.neće se uključivati i :

1.odštete od osiguranja isplaćene zbog teške ozljede i priznate invalidnosti

2.stipendije,bez obzira tko je isplatitelj

3.nagrade za izvrsnost učenika i studenata isplaćene iz proračuna

4.bespovratna sredstva koja se isplaćuju iz proračuna,fondova i programa Europske unije i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima i međunarodnim sporazumima,u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja

5.potpore djetetu za školovanje do 15.godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja koju poslodavac isplaćuje djetetu umrlog radnika ili djetetu bivšeg radnika koji je potpuno radno nesposoban,uz uvjet da isti ne ostvaruje primitke iz čl.21.Zakona o porezu na dohodak