ZAPOŠLJAVANJE OSOBA KOJE SE PRVI PUT ZAPOŠLJAVAJU

Riječ je o osobama koje se zapošljavaju po prvi put,bez radnog iskustva i bez prethodnog mirovinskog staža.Zapošljavanjem takve osobe poslodavci se oslobađaju od plaćanja doprinosa na plaću jednu godinu,bez obzira  da li je osoba zaposlena na određeno,neodređeno,puno ili nepuno radno vrijeme i obvezni su obračunavati samo doprinose iz plaće.Oslobođenje od plaćanja doprinosa na plaću odnosi se samo na redovitu plaću utvrđenu za određeni mjesec,a ne i na ostale primitke od nesamostalnog rada koji se oporezuju kao plaća i nisu ugovoreni ugovorom o radu.

Ako radnik tijekom te godine dana koristi pravo na bolovanje za koje mu se isplaćuje naknada na teret državnog proračuna ili mu radni odnos miruje zbog dragovoljnog služenja vojnog roka,produljuje se tijek prve godine zaposlenja kod istog poslodavca razmjerno broju dana za koje je ostvarivao pravo na naknadu plaće odnosno u kojima je mirovao radni odnos.

Ako radniku iz bilo kojeg razloga radni odnos prestane prije isteka godine dana pa se zaposli kod drugog poslodavca taj drugi poslodavac ne može preuzeti korištenje olakšicom.

ZAPOŠLJAVANJE OSOBA MLAĐIH OD 30 GODINA ŽIVOTA

Poslodavac koji zaposli osobu koja ima status mlade osobe oslobođen je plaćanja doprinosa na plaću sljedećih 5 godina.Mlada osoba je fizička osoba koju poslodavac zapošljava na neodređeno vrijeme i ima manje od 30 godina života.Za korištenje te olakšice nije bitno ima li radnik prethodno evidentiran mirovinski staž te može biti zaposlen u punom ili nepunom radnom vremenu.

Ako u tih  pet godina radnik bude opravdano spriječen za rad zbog korištenja prava na rodiljni i roditeljski dopust ili zbog dragovoljnog služenja vojnog roka te ako mu je prije isteka pet godina radni odnos mirovao,to vrijeme produljuje pravo poslodavca na oslobođenje od doprinosa na plaću.

U slučaju da mlada osoba prekine radni odnos na neodređeno vrijeme te se nakon nekog vremena ponovno vrati na rad kod istog poslodavca,bitno je napomenuti da taj poslodavac ne može više koristiti tu olakšicu jer je ta osoba već bila zaposlena kod njega na neodređeno vrijeme.

Prestanak radnog odnosa radnika nema nikakve posljedice za poslodavca koji koristi olakšicu.Ako se radnik zaposli kod drugog poslodavca,opet na neodređeno vrijeme uz uvjet da je i dalje mlađi od 30 godina života,novi poslodavac također ostvaruje pravo na oslobođenje od doprinosa na plaću.