Pravo na godišnji odmor jedno je od temeljnih prava radnika iz radnog odnosa.Prema odredbi čl.77 ZR-a radnik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na puni godišnji odmor od najmanje četiri tjedna.Radnik koji cijelu kalendarsku godinu provede u radnom odnosu kod istog poslodavca ima za svaku pojedinu kalendarsku godinu koju provede u radnom odnosu pravo na puni godišnji odmor.

Radnik koji se prvi put zaposli ili koji ima prekid između dva radna odnosa dulji od osam dana,stječe pravo na puni godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnoga radnog odnosa.

Ako radnik između dva radna odnosa ima prekid kraći od osam dana,kod novog poslodavca,za kalendarsku godinu u kojoj je došlo do promjene radnog mjesta,ima pravo samo na razmjerni dio godišnjeg odmora.

Neiskorišteni dio godišnjeg odmora iz jedne kalendarske godine radnik može prenijeti u drugu i iskoristiti najkasnije do 30.06. slijedeće godine.

Radnik koji koristi godišnji odmor u dijelovima mora iskoristiti najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju.Radnik koji je ostvario pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora može te dane prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30.06. slijedeće kalendarske godine.

Ako se godišnji odmor nije iskoristio zbog bolesti,zbog korištenja prava na rodiljni,roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust zbog skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju,radnik ga ima pravo iskoristiti po povratku na rad,ali najkasnije do 30.06. slijedeće kalendarske godine.Iznimno,ako te dane radnik nije mogao iskoristiti ili poslodavac korištenje tih dana nije omogućio do 30.06.,radnik ih ima pravo iskoristiti do kraja kalendarske godine u kojoj se vratio na rad.

Neiskorišteni godišnji odmor može se prenijeti samo u slijedeću godinu,npr.stečeni godišnji odmor za 2018.godinu može se prenijeti na 2019.godinu,ali ne i na godine koje iza nje slijede.Neiskorišteni godišnji odmor nije moguće prenijeti kod novog poslodavca.

Radnici koji su sklopili ugovor o radu na nepuno radno vrijeme imaju pravo na jednak broj dana godišnjeg odmora kao i radnici koji rade puno radno vrijeme.Godišnji odmor se utvrđuje brojem radnih dana ovisno o tjednom rasporedu radnog vremena.Ako radni tjedan traje pet dana,od ponedjeljka do petka,radniku pripada 20 dana godišnjeg odmora,a ako radi šest dana,od ponedjeljka do subote,pripada mu 24 dana godišnjeg odmora.