Prema čl. 82. Zakona o radu,u slučaju prestanka ugovora o radu ,poslodavac je obvezan radniku koji nije iskoristio godišnji odmor isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor.

Bitno je napomenuti da se radnik ne može odreći prava na godišnji odmor te poslodavac ne može radniku umjesto korištenja dana godišnjeg odmora isplatiti naknadu plaće(čl. 80. Zakon o radu).

Za isplatu naknade za neiskorišteni godišnji odmor trebaju biti zadovoljena dva osnovna uvjeta:

*radniku prestaje ugovor o radu

*radnik nije iskoristio sve dane ili odgovarajući dio godišnjeg odmora koji mu  prema propisima pripadaju

Slučajevi u kojima radnik ostvaruje pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor ovisno o načinu prestanka ugovora o radu su:

*smrću radnika

*smrću poslodavca fizičke osobe ili prestankom obrta po sili zakona ili brisanjem trgovca pojedinca iz registra

*istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme

*kada radnik ode u mirovinu

*sporazumom radnika i poslodavca

*otkazom

*odlukom nadležnog suda

Naknada za neiskorišteni godišnji odmor nije neoporezivi primitak te se radniku ne može isplatiti bez obveze obračunavanja doprinosa i poreza na dohodak.

Ista se može obračunavati i isplaćivati prije zadnje isplaćene plaće,zajedno sa zadnjom plaćom ili nakon što je isplaćena zadnja plaća.

 

Radnik koji nije ispunio uvjet za stjecanje prava na puni godišnji odmor ostvaruje pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora za tekuću godinu.Pravo na razmjerni broj dana za godišnji odmor treba obračunati prema sljedećoj formuli:

 razmjerni broj dana za godišnji odmor=broj dana godišnjeg odmora za cijelu godinu/12 mjeseci*broj navršenih mjeseci rada                                                          

Naknadu za neiskorišteni godišnji odmor treba utvrditi prema sljedećoj formuli:

prosjek mjesečne plaće isplaćene u posljednja tri mjeseca prije prekida ugovora o radu /prosjek broja sati u tri mjeseca prije prekida ugovora o radu*broj sati za koje se isplačuje naknada za neiskorišteni godišnji odmor